Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsregler 19-20


(Gäller säsongen 2019 - 2020)

  

1               Allmänt

                      Badmintonsektionens styrelse utarbetar tävlingsbestämmelser

                      enligt punkt 4.6 och 7.1 i sektionens

                      stadgar. Dessa tävlingsbestämmelser återfinns nedan.

                      Svenska Badmintonförbundets tävlingsbestämmelser gäller i 

                      övrigt.

 

1.1                Definitioner

 

                      Spelsäsong                   1 september - 31 augusti påföljande år.

                      Korpmedlemmar            är alla som registrerats som personlig

                                                            medlem hos Korpen Göteborgs

                                                            Motionsidrottsförbund.

                      Korpklubb                       Alla personer som spelar under samma

                                                            klubbnamn (t.ex. Göteborgs Hamn eller

                                                            As good as it gets)

                      Korplag                           Ett korplag består av 2-3 personer 

                                                            (mixed 4 personer), som anmält sig 

                                                            tillsammans i en spelkategori, 

                                                            (herr-, dam-, dubbel- eller

                                                            mixedkategori).

                                                            Personerna behöver ej vara från

                                                            samma korpklubb, under förutsättning

                                                            att resp. korpklubbs huvudstyrelse

                                                            lämnar skriftligt tillstånd i samband

                                                            med anmälan till seriespelet. Tillstånd

                                                            behövs alltså inte för spelare som ej

                                                            tillhör någon korpklubb.

 

                      Kategori                         Kategorier är singel, herr-, dam-,

                                                            dubbel- samt mixed i följande

                                                            åldersklasser:  

                      Seniorer                         valfri ålder

                      Veteraner                       födda före 1985

 

1.2                Rätt att deltaga

                      Se punkt 2.2, 3.2 och 4.2.

 

                      På Korpbamintons extra årsmöte den 16 sept 1998 beslutades att

                      alla spelare får deltaga och medverka i

                      Svenska Badmintonförbundets verksamhet (tävlingar och

                      seriespel) utan att bli uteslutna ur korpverksamheten.

 

2               Seriespel

 

2.1                Uppläggning

                     Sektionsstyrelsen, eller av denna utsedd seriekommitté, skall

                     anordna och genomföra seriespel.

                     Klassindelning sker efter de principer som gäller för upp- och'

                     nedflyttning, dock med hänsyn tagen till de anmälda lagens

                     verkliga spelstyrka.

 

2.2                Rätt att deltaga

                      För att få deltaga i seriespel fordras att spelaren är personlig

                      medlem hos Korpen Göteborgs Motionsidrottsförbund samt att

                      fastställda avgifter är betalda.

 

2.3                Avgifter

                      Alla avgifter för deltagande i serien fastställs av sektionsstämman.

 

2.4                Anmälan och villkor

                      Samma person får endast anmälas i 1 korplag per kategori.

                      Endast 2 spelare får nyttjas i varje lagmatch.

 

2.5                Spelordning

                      I seriematcher som består av 1 dubbel och 2 singlar spelas

                      dubbeln först, sedan 1:a-singeln och sist 2:a-singeln om inte båda

                      lagen är överens om annan spelordning.

                      Spelare som anmälts som "Spelare 1" måste spela 1:a singel hela

                      säsongen.

                      I serier där lagen möts 2 gånger spelar "Spelare 1" mot andra

                      lagets "Spelare 1" båda gångerna. 

2.6                Reserver

                      Reserv får ej förekomma i den unika SINGELserien.

                      Reserv som ej är anmäld som "Spelare 3/4" får nyttjas i högst 2

                      seriematcher per kategori och säsong.

                      Undantag: Om 1 lagmedlem behöver bytas för resten av säsongen

                      gäller följande:

                      a)                   Korplaget skall innan byte sker begära tillstånd hos

                                            sektionsstyrelsen. Tillstånd ges normalt för skada,

                                            sjukdom, graviditet, flyttning från orten eller

                                            liknande. Varje tillstånd bedöms individuellt.

                      b)                   Spelaren som byts ut får ej återinträda under

                                            säsongen.

        *             En spelare får under samma säsong vara reserv i endast 1 lag

                       per kategori.

        *             Ett lag kan som reserv plocka in en spelare som ej anmälts till

                       seriespel i kategorin, eller använda en spelare från

                       underliggande division.

        *             Reservspelaren måste alltid spela andra singel (singel 2) i de

                       serier singel ingår.

        *             Reserven måste vara personlig medlem hos Korpen Göteborgs

                       Motionsidrottsförbund.

 

2.7                Uppskjutna matcher och wo / Uteslutning ur seriedivision

                      Lag som önskar ändra fastställd speldag skall i rimlig tid meddela

                      motståndarlag och spelhall detta.

                      Det lag som skjutit upp en match har skyldighet att föreslå och

                      ordna ny tid för matchen.

                      Eventuella kostnader betalas av det lag som begärt ny speldag.

                      Har match inte spelats inom föreskriven tid specad av

                      serieorganisatör utsedd av komittén noteras wo på laget som

                      skjuti upp matchen.

         *            Sektionsstyrelsen kan dock lämna dispens.

                      Om dispendansökan ej inkommit inom en månad noteras dubbel

                      wo, wo på båda lagen eller singelspelarna.

                      Match som är förklarad som dubbel wo kan endast upphävas

                      genom att det "skyldiga" laget/ spelaren påtager sig skulden för

                      den ospelade matchen.

 

           *         Vid 2 lämnade wo-matcher utesluts laget/ spelaren från serien

                      och framtida bantimmar är förverkade.

                      Uteslutna lag, som anmäls till kommande säsongs seriespel,

                      flyttas normalt ner 1 division. I singelserien flyttas

                      spelaren ner en division kommande omgång.

                      Lag/spelare som på egen begäran utgår ur seriespelet under

                      säsongen behåller i mån av plats sin

                      divisionstillhörighet kommande säsong/serieomgång.

 

2.8a              Poängberäkning Lag

                      Serieplaceringen avgörs vid lika poäng genom delmatchövervikt,

                      setövervikt, bollskillnad, inbördes möten i nu nämnd ordning.

                     Matcherna spelas med set till 21 och förlängning, två bollars

                     marginal för vinst av setet. Vid 29-29 avslutas setet med en

                     avgörande boll. Dvs man kan vinna med 21-19, 22-20, 23-21,

                     …., 30-29.

            *         Vid seriespel bestående av 1 dubbel och 2 singlar gäller:

                      Alla delmatcher spelas i bäst av tre set, dvs vid 2-0 är matchen

                      avgjord och färdigspelad.

                      Alla tre delmatcher spelas även om ena laget har vunnit de två

                      första innan andra singeln påbörjas.

                      Vinnare av lagmatchen är laget som vunnit flest delmatcher och

                      a) segrande lag erhåller 2 poäng

                      b) lag som vinner på wo erhåller 2 poäng, 3-0 i delmatchövervikt,

                          6-0 i setövervikt, 126-0 i bollskillnad för matcher som räknas

                          till 21 i varje set.

           *           Vid seriespel bestående enbart av dubbel eller mixed gäller:

                        Matchen består alltid av 3 set

                      a) lagen erhåller poäng för alla set man vinner

                          Ex. lag A får 2 poäng och lag B får 1 poäng.

                      b) lag som vinner på wo erhåller 3 poäng och 63-0 i bollskillnad.

 

2.8b              Poängberäkning Singel

                     Serieplaceringen avgörs vid lika poäng genom setövervikt,

                     inbördes möten, bollskillnad, flest vunna bollar i nu nämnd

                     ordning.

           *        Matchen spelas i bäst av tre set till utan förlängning. De två första

                     seten spelas till 21, vid ett eventuellt avgörande tredje set spelas

                     detta kort, vilket innebär att vinnare är den spelare som först når

                     11 poäng.

                    Slutresultatet kan exempelvis se ut enligt följande: 21-20, 20-21,

                    11-10 eller 21-10, 21-10 (vid 2-0 i set är matchen slut).

                    a)      segraren erhåller 2 poäng

                    b)      spelare som vinner på wo erhåller vinst med 21-10, 21-10.

                             Förloraren erhåller 10-21, 10-21 som resultat i matchen.

 

2.9                Priser

                      De 2 bästa lagen/singelspelarna i varje division erhåller pris.

                      Dessa bör hämtas vid årsstämman efter avslutad spelsäsong eller

                      på Korpen Göteborg Motionsionsidrottsförbunds kansli

                      innan årsskiftet efter avslutad spelsäsong.

 

2.10              Protestbehandling

                      Sektionsstyrelsen utgör protestkommitté.

                      Protest skall, för att tagas till behandling, insändas skriftligt till

                      sektionsstyrelsen.

 

3             Korpmästerskap

 

3.1                Uppläggning

                      Korpmästerskap spelas 1 gång per år och enligt cupspel i samtliga

                      kategorier definierade i punkt 1.1 (minst 4 deltagare måste vara

                      anmälda).

 

3.2                Rätt att deltaga

                      Rätt att deltaga i Korpmästerskapen äger samtliga spelare som

                      deltager i korp seriespelet och som erlagt startavgift.

 

3.3                Startavgifter

                      Startavgifternas storlek och senaste betalningsdag framgår av

                      inbjudan.

 

3.4                Lottning

                      Lottning anslås i tävlingshallen senast 7 dagar före tävlingens

                      genomförande. Tävlingsledningen äger rätt att "seeda" spelare.

                     Seedning sker i singelserien i möjligaste mån efter ranking inför

                     serieomgång 3.

3.5                WO

                      Spelare som lämnar wo i en kategori får ej deltaga i annan

                      kategori under mästerskapet.

                      Tävlingsledningen kan dock bevilja dispens under förutsättning att

                      man anmäler frånvaro före första utsatt starttid i tävlingen.

                      (Anmärkning: Dispensanledning är t.ex. arbete, resehinder,

                      studier, sjukdom m.m.)

 

3.6                Protestbehandling

                      Protest lämnas under tävlingen till tävlingskommittén för

                      omgående behandling.

 

3.7                Priser

                      Mästerskapsplaketter utdelas.

 

4                     Övriga tävlingar

 

4.1                Uppläggning

                      Sektionsstyrelsen, eller av denna utsedd tävlingsledning, bör

                      anordna minst 1 tävling.

                      Tidpunkt för samtliga dessa tävlingar bestäms av

                      sektionsstyrelsen.

                      Kategorier för spel är herr- och dam- singel samt herr-, dam-,

                     mixed- dubbel.

 

4.2                Rätt att deltaga

                     Öppna tävlingar, dvs rätt att deltaga i sektionens tävlingar äger

                     alla anmälda spelare, man behöver ej vara personlig medlem i

                     något av Korpens Motionsidrottsförbund.

 

4.3                Startavgifter

                      Startavgifter för tävlingar betalas vid anmälningstidens utgång.

                      Startavgifternas storlek fastställs av sektionsstyrelsen.

                      Erlagd startavgift återbetalas ej vid wo-match.

 

4.4                Klassindelning

                      Klassindelning vid Korpbadminton Göteborgs tävlingar:

                                                   Herrar Singel                Damer

                        Singel

                        Klass A                  Div 1 och 2              Div 1 och 2            

                        Klass B                  Div 3 och 4              Div 3 och 4    

                        Klass C                  Div 5 och uppåt

 

                          Yngre oldtimers:                födda före 1985

                          Äldre oldtimers:                 födda före 1975

                          Veteraner:                        födda före 1965

                     

                      Spelare som enbart är med i lag serien seedas in i singel & dubbel

                      efter deras resulat där.

                      I dubbel- och mixedklasserna gäller respektive division för parets

                      seedning.

                      Vid nya sammansättningar gäller i dubbel den spelare som har

                      högst divisionstillhörighet.

                      Vid nya sammansättningar gäller i mixed den manlige partnerns

                      divisionstillhörighet.

 

4.5                Lottning

                      Lottning anslås i tävlingshallen senast 7 dagar före tävlingens

                      genomförande.

                      Tävlingsledningen äger rätt att "seeda" spelare.

                      Vinnnarna från samma tävling föregående år flyttas upp en klass.

 

4.6                WO

                      Spelare som lämnar wo i en kategori i en tävling får ej deltaga i

                      annan kategori under samma tävling.

                      Tävlingsledningen kan dock bevilja dispens under förutsättning att

                      man anmäler frånvaro före första utsatt starttid i tävlingen.

                      (Anmärkning: Dispensanledning är t.ex. arbete, resehinder,

                      studier, sjukdom m.m.)

 

4.7                Protestbehandling

                     Protest lämnas under tävlingen till tävlingskommittén för

                     omgående behandling.

 

Godkänd fjäderboll skall användas som matchboll. Om parterna är överens kan annan boll användas.

Av Svenska Badmintonförbundet godkända bollar och bolleverantörer:

Bollmärke Bolleverantör Telefon
YOT Fjäderborgen 031-16 85 10
Forza Fz - Forza 070-965 52 55
Gosen Gothia Racket Grossisten AB 073-640 43 15
Fukuda Janex HB 040-16 09 39
RSL Racketdoktorn 08-641 62 35
Yonex Scansport A/S 070-536 99 54
Wilson Amer Sports 070-853 27 26
Carlton Carlton / Diadora 070-744 34 29
Li- Ning TEAM Racket & Sport 070 - 666 01 55 
VICTOR

VICTOR SPORT

018-23 33 37
ASTEC

astec-sweden.se

 

070 2189325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Det finns inget album kopplat till denna sida.


 

 

 

 

Vasaboden Logga

Postadress:
Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening - Korpen
Prästgatan 2
41666 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0705105149
E-post: kent@korpengoteborg....

Se all info